Kontakt

Związek Pol­s­kich Artys­tów Fotografików Okręg Śląs­ki
40–012 Katow­ice ul. Św. Jana 10
Numer KRS 0000671513
NIP 6342892654
REGON 276507305
Kon­to bankowe Alior Bank 93 2490 0005 0000 4500 2309 5374


Gale­ria KATOWICE i siedz­i­ba Okręgu Śląskiego ZPAF

ul. Św. Jana 10 II piętro
40–012 Katow­ice
tel. +48 602 108 563
e‑mail: zpaf.katowice1@gmail.com

————————————————————————-

 Gale­ria Katow­ice jest czyn­na w środy, czwart­ki oraz piąt­ki w godz­i­nach 17.00 — 20.00

Grupy zor­ga­ni­zowane (np. szkolne), które chcą zwiedz­ić wys­tawy w innym ter­minie pros­zone są o kon­takt z biurem ZPAF Okręg Śląs­ki

————————————————————————-

Skład­ki członkowskie należy wpła­cać na kon­to:
Alior Bank 93 2490 0005 0000 4500 2309 5374.
Związek Pol­s­kich Artys­tów Fotografików Okręg Śląs­ki
40–012 Katow­ice ul. Św. Jana 10

————————————————————————-

 
[contact_form] [/contact_form]