Historia Okręgu

HISTORIA POWSTANIA I WŁADZ OKRĘGU ŚLĄSKIEGO ZPAF

1934 – pow­stanie Śląskiego Towarzyst­wa Miłośników Fotografii (założy­ciele: Józef Hawliczek, Alek­sander Bush, Woj­ciech Wytrych, Mieczysław Cybińs­ki)

1946 – począt­ki Katow­ick­iego Odd­zi­ału Pol­skiego Towarzyst­wa Fotograficznego (inic­ja­torem pow­sta­nia był Edward Poloczek)

1949 – pier­wsze zebranie kon­sty­tucyjne (prezes: Fran­ciszek Sto­bik wiceprezes: Mieczysław Cybińs­ki sekre­tarz: Edward Poloczek)

1947 (10 lutego) – pow­sta­je ZPAF (pier­wszym członkiem ze Śląs­ka została w 1950 r. Hali­na Holas-Idzi­akowa

1950 (listopad) – pow­sta­je Del­e­gatu­ra ZPAF w Katow­icach (Hali­na Holas-Idzi­akowa zosta­je „Mężem zau­fa­nia” Del­e­gatu­ry)

1952 – 1960 Del­e­gatem zosta­je Fran­ciszek Sto­bik, jego zastępcą i sekre­tarzem: Mieczysław Cybińs­ki, od 1961 skarb­nikiem jest Leonard Idzi­ak

1960 – 1963 Del­e­gatem jest Adam Bogusz

1964 – 1975 Del­e­gatem jest ponown­ie Fran­ciszek Sto­bik

1975 – Del­e­gatu­ra sta­je się Okręgiem Śląskim

1975 – od wios­ny do drugiego kwartału obow­iąz­ki preze­sa pełni Mieczysław Cybińs­ki

1975 – pier­wszym preze­sem zosta­je wybrany Edward Poloczek i jest nim do roku 1988

1979 (sty­czeń) – otwar­cie Galerii KATOWICE przy ul. Warsza­wskiej 5, wys­tawą „Pow­stała w pol­skim kra­jo­bra­zie”

1988 –? — prezes: Andrzej Koni­akows­ki

1991(styczeń) – 1994 – prezes: Zbig­niew Saw­icz

 • wiceprezes do spraw artysty­cznych: Jerzy Lew­czyńs­ki

1994 (9. luty) – 1998 – prezes: Zbig­niew Saw­icz

 • wiceprezes do spraw artysty­cznych: Jerzy Lew­czyńs­ki

1998 (26. marzec) – 2002 – prezes: Jakub Byr­czek

 • wiceprezes do spraw artysty­cznych: Jerzy Lew­czyńs­ki
 • wiceprezes do spraw orga­ni­za­cyjnych: Zbig­niew Saw­icz
 • skarb­nik: Krzysztof Lisz­ka
 • sekre­tarz: Michał Sow­ińs­ki
 • członek zarzą­du: Bolesław Sta­chow
 • członek zarzą­du: Andrzej Koni­akows­ki
 • członek zarzą­du: Ryszard Czer­now (wprowad­zony do Zarzą­du w trak­cie kadencji)

2002 (7. maj) – 2005 — prezes: Jakub Byr­czek

 • wiceprezes do spraw artysty­cznych: Katarzy­na Łata-Wrona
 • skarb­nik: Andrzej Koni­akows­ki
 • sekre­tarz: Maciej Sto­bier­s­ki
 • członek zarzą­du: Jerzy Lew­czyńs­ki
 • członek zarzą­du: Stanisław Michal­s­ki

2005 (18. kwiet­nia) – 2008 — prezes: Katarzy­na Łata-Wrona

 • wiceprezes do spraw artysty­cznych: Antoni Kreis
 • skarb­nik: Maciej Sto­bier­s­ki
 •  sekre­tarz: Janusz Musi­ał
 • członek Zarzą­du: Stanisław Michal­s­ki

2008 (16. kwiet­nia) – 2011 — prezes: Katarzy­na Łata-Wrona

 • wiceprezes do spraw artysty­cznych: Janusz Musi­ał
 • wiceprezes do spraw edukacji fotograficznej: Antoni Kreis
 • wiceprezes do spraw orga­ni­za­cyjnych : Andrzej Koni­akows­ki (do lip­ca 2010 odwołany z funkcji, od sierp­nia 2010 członek Zarzą­du)
 • skarb­nik: Maciej Sto­bier­s­ki
 •  sekre­tarz: Marek Locher (do czer­w­ca 2009 — rezygnu­je z członkost­wa w Zarządzie ze względów oso­bistych), w październiku 2009 p.o. sekre­tarza zosta­je Krzysztof Pilec­ki

2011 (09 luty) – 2014 (06 luty) — prezes: Katarzy­na Łata-Wrona

 • wiceprezes do spraw artysty­cznych: Janusz Musi­ał (do 01 mar­ca 2012 — rezygnu­je z członkost­wa w Zarządzie ze względów oso­bistych)
 • wiceprezes do spraw edukacji fotograficznej: Antoni Kreis
 • skarb­nik: Marek Wesołows­ki (do 10 grud­nia 2012 — rezygnu­je z funkcji skarb­ni­ka ze względów oso­bistych)
 •  sekre­tarz: Arka­diusz Ławry­wian­iec
 •  członek zarzą­du: Bea­ta Men­drek-Mikul­s­ka

Kadencja 2011–2014:

 

Zarząd Okręgu Śląskiego:

 

KATARZYNA ŁATA-WRONA — prezes
tel. +48 505 005 240, email: latawrona@tlen.pl

ANTONI KREIS — wiceprezes ds. edukacji fotograficznej, skarb­nik od grud­nia 2012 do lutego 2014
tel. +48 602 244 949, email: antek_kreis@poczta.onet.pl

MAREK WESOŁOWSKI — skarb­nik do grud­nia 2012
tel. +48 508 192 171, email: marekwesolowski23@gmail.com

ARKADIUSZ ŁAWRYWIANIEC — sekre­tarz
tel. +48 602 108 563, email: areklawry@interia.pl

BEATA MENDREK-MIKULSKA — członek zarzą­du
tel. +48 692 517 942, email: beata@horyzonty.net

 

Komisja rewizyjna:

 

KRZYSZTOF NIESPOREK — prze­wod­niczą­cy
tel. +48 601 521 447, e-mail: studio@foto-niesporek.pl

JAN ZEGALSKI
tel. +48 692 978 709, e-mail: jan.zegalski@interia.pl

PIOTR OLEŚ
tel. +48 601 462 912, e-mail: foto@fotoles.pl

 

Okręgowy sąd koleżeński:

 

JERZY ŁAKOMSKI — prze­wod­niczą­cy
tel. +48 500 304 809, e-mail: foto@fotolakomscy.pl

JÓZEF LIGĘZA
tel. +48 887 329 511, e-mail: djligeza@wp.pl

MICHAŁ CAŁA
tel. +48 601 547 089, e-mail: m.cala@wp.pl

 

Okręgowa komisja kwalifikacyjna:

 

KRZYSZTOF PILECKI — prze­wod­niczą­cy
tel. +48 602 597 910, e-mail: krzysztofpilecki@wp.pl

ANTONI KREIS
tel. +48 602 244 949, e-mail: antek_kreis@poczta.onet.pl

JÓZEF WOLNY
tel. +48 668 144 597, e-mail: jozefwolny@gmail.com

 

Rada programowa Galerii Katowice:

 

KRZYSZTOF MILLER — prze­wod­niczą­cy
tel. +48 504 297 853, e-mail: krzysztof@motionstudio.pl

JAKUB BYRCZEK
tel. +48 604 883 859, e-mail: jakub.byrczek@gmail.com

ANTONI KREIS
tel. +48 602 244 949, e-mail: antek_kreis@poczta.onet.pl

KATARZYNA ŁATA-WRONA
tel. +48 505 005 240, e-mail:latawrona@tlen.pl

MAREK WESOŁOWSKI
tel. +48 508 192 171, email: marekwesolowski23@gmail.com

Kadencja 2014–2017:

Zarząd Okręgu Śląskiego:

 

KATARZYNA ŁATA-WRONA — prezes
tel. +48 505 005 240, email: latawrona@tlen.pl

ANTONI KREIS — skarb­nik, wiceprezes ds. edukacji fotograficznej
tel. +48 602 244 949, email: antek_kreis@poczta.onet.pl

MICHAŁ CAŁA — wiceprezes
tel. +48 601 547 089, email: m.cala@wp.pl, WWW

ARKADIUSZ ŁAWRYWIANIEC — sekre­tarz
tel. +48 602 108 563, email: areklawry@interia.pl

BEATA MENDREK-MIKULSKA — członek zarzą­du
tel. +48 692 517 942, email: beata@horyzonty.net

JOANNA NOWICKA — członek zarzą­du
tel. +48 506 316 314, email: foto@joannanowicka.com, WWW

 

Komisja rewizyjna:

 

PAWĘZOWSKA PATRYCJA — prze­wod­niczą­ca
tel. +48 508 630 123 , email: somebody66@gmail.com, WWW

BYRCZEK JAKUB
tel. +48 604 883 859, email: jakub.byrczek@gmail.com

SZEWCZYK-SZELKA BARBARA OD 22 CZERWCA 2016
tel. +48 601 526 949, email: basza@basza.pl, WWW

MICHALSKI STANISŁAW DO 29 LUTEGO 2016
tel. +48 605 308 958, email: stach48@poczta.onet.eu

 

Okręgowy sąd koleżeński:

 

MIEŁEK MARIAN
tel. +48 880 251 007, email: marian-mielek@wp.pl

ŁAKOMSKI JERZY
tel. +48 500 304 809, e-mail: foto@fotolakomscy.pl

JAN ZEGALSKI
tel. +48 692 978 709, e-mail: jan.zegalski@interia.pl

 

Okręgowa komisja kwalifikacyjna:

 

MICHAŁ CAŁA — prze­wod­niczą­cy
tel. +48 601 547 089, email: m.cala@wp.pl, WWW

ANTONI KREIS
tel. +48 602 244 949, e-mail: antek_kreis@poczta.onet.pl

JÓZEF WOLNY
tel. +48 668 144 597, e-mail: jozefwolny@gmail.com

Zarząd Okręgu Śląskiego (w kadencji 2017–2020):

 

ARKADIUSZ ŁAWRYWIANIEC — prezes
tel. +48 602 108 563, email: areklawry@interia.pl
WWW

ANTONI KREIS — skarb­nik, wiceprezes ds. edukacji fotograficznej
tel. +48 602 244 949, email: antek_kreis@poczta.onet.pl

JOANNA NOWICKA — wiceprezes
tel. +48 506 316 314, email: foto@joannanowicka.com, WWW

KRZYSZTOF SZLAPA — sekre­tarz
tel. +48 500 347 777, email: krzysztofszlapa@wp.pl

BEATA MENDREK — członek zarzą­du
tel. +48 692 517 942, email: beata@horyzonty.net

KRZYSZTOF PALIŃSKI — członek zarzą­du
tel. +48 796 773 003, email: poczta.krzysztofpalinski@gmail.com

 

Komisja rewizyjna:

 

BARBARA SZEWCZYK-SZELKA — prze­wod­niczą­ca
tel. +48 601 526 949, email: basza@basza.pl, WWW

JAKUB BYRCZEK
tel. +48 604 883 859, email: jakub.byrczek@gmail.com

BEATA BRZĄKALIK
tel. +48 791 713 838, email: tenebra5@tlen.pl

JANUSZ WOJCIESZAK
tel. +48 693 060 208, email: foto@janusz-wojcieszak.pl

 

Okręgowy sąd koleżeński:

 

MIEŁEK MARIAN
tel. +48 880 251 007, email: marian-mielek@wp.pl

ŁAKOMSKI JERZY
tel. +48 500 304 809, e-mail: foto@fotolakomscy.pl

JAN ZEGALSKI
tel. +48 692 978 709, e-mail: jan.zegalski@interia.pl

 

Okręgowa komisja kwalifikacyjna:

 

ARKADIUSZ GOLA -
tel. +48 603 236 191, email: arekgola@interia.pl, WWW

ANTONI KREIS
tel. +48 602 244 949, e-mail: antek_kreis@poczta.onet.pl

JÓZEF WOLNY
tel. +48 668 144 597, e-mail: jozefwolny@gmail.com

EWA ZAWADZKA
tel. +48 605 264 609, e-mail: artzawadzka@poczta.onet.pl

————————————————————————-

 

 

 

2002 (grudzień) – pow­sta­je logo Galerii KATOWICE (autor: K. Łata-Wrona)

2008 (sier­pień) – Gale­ria KATOWICE zosta­je prze­nie­siona na Św. Jana 10

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.