Kandydaci

Kandydaci ZPAF Okręg Śląski

 

1. Ireneusz Kaz­imier­czak
2. Jerzy Chrap­ka
3. Mag­dale­na Zaton
4. Katarzy­na Paw­likows­ka
5. Paweł Dusza
6. Alek­sander Orszu­lik
7. Moni­ka Kuboś
8. Bar­bara Wój­cik
9. Marek Śli­wińs­ki
10. Mikołaj Mikoła­jczyk
11. Dami­an Mick­oś
12. Grze­gorz Maciąg
13. Krzysztof Str­zo­da
14. Jacen­ty Dędek