Kandydaci

Kandydaci ZPAF Okręg Śląski

 

Adam Łakomy

Alic­ja Hałaszuk

Monika Gruszewicz

Jad­wiga Janowska

Janusz Dro­bisz

Remigiusz Mik­laszewski

Marcin Lachow­icz

Syl­west­er Kolton

Adam Sowa

Kamil Myszkowski

Andrzej Pło­chocki

Iwona Wan­der

Anna Wołoch

Ireneusz Każmier­czak

Łukasz Cyrus