Kandydaci

Kandydaci ZPAF Okręg Śląski

 

1. Ireneusz Kaz­imier­czak
2. Łukasz Cyrus
3. Mag­dale­na Zaton
4. Katarzy­na Paw­likows­ka
5. Paweł Dusza
6. Alek­sander Orszu­lik
7. Iwona Ger­manek
8. Jakub Gadek
9. Bar­bara Wój­cik
10. Marek Śli­wińs­ki
11. Mikołaj Mikoła­jczyk
12. Dami­an Mick­oś
13. Jerzy Chrap­ka
14. Moni­ka Kuboś