Kandydaci

Kandydaci ZPAF Okręg Śląski

 

1. Krzysztof Strzoda
2. Jerzy Chrapka
3. Mag­dale­na Zaton
4. Katarzy­na Pawlikowska
5. Jacen­ty Dędek
6. Alek­sander Orszulik
7. Moni­ka Kuboś
8. Bar­bara Wójcik
9. Marek Śliwiński
10. Mikołaj Mikołajczyk
11. Dami­an Mickoś
12. Grze­gorz Maciąg
13. Jakub Dziewit
14. Artur Rychlicki
15. Rafał Klimkiewicz