Kandydaci

Kandydaci ZPAF Okręg Śląski

 

Adam Łakomy

Alic­ja Hałaszuk

Moni­ka Gruszewicz

Jad­wiga Janows­ka

Janusz Dro­bisz

Remigiusz Mik­laszews­ki

Dar­iusz Trześniews­ki

Syl­west­er Kolton

Adam Sowa

Kamil Myszkows­ki

Andrzej Pło­choc­ki

Iwona Wan­der

Anna Wołoch

Ireneusz Każmier­czak

Łukasz Cyrus
Katarzy­na Żmu­da

Jacen­ty Dędek