Plan wystaw

Plan wys­taw w Galerii Katowice

2020

X Bar­bara Szewczyk-Szelka
XI Jowi­ta Mormul
XII Katow­ice w Obiektywie


2021

I Roman Vondrous
II Syl­west­er Kolton
III Pavel Mara
IV Arka­diusz Ławrywianiec
V Arka­diusz Gola
VI ZPAF OŚ
VII Fotoedukacja
VIII Cyberfoto
IX ZPAF OŚ
X Krzysztof Gołuch
XI OFFO
XII Katow­ice w Obiektywie

2022

I Nowo przyjęci
II Kamil Myszkowski
III Krzysztof Szlapa
IV ZPAF OŚ
V Zbig­niew Sawicz
VI Krzysztof Paliński
VII Fotoedukacja
VIII Cyberfoto
IX ZPAF OŚ
X Krzysztof Strzoda
XI
XII Katow­ice w Obiektywie