Plan wystaw

Plan wys­taw w Galerii Katow­ice

2018

XI Antoni Kreis
XII Katow­ice w Obiek­ty­wie
2019

I Nowo przyję­ci członkowie
II Krzysztof Gier­ał­tows­ki
III Joan­na Now­ic­ka
IV Arka­diusz Ławry­wian­iec
V Patryc­ja Pawę­zows­ka
VI Bea­ta Men­drek
VII Fotoe­dukac­ja
VII/VIII Metafory Obrazu II
VIII Cyber­fo­to
IX Zbiorowa wys­tawa członków Okręgu Śląskiego ZPAF — 40-lecie Galerii Katow­ice
X Marcin Górs­ki
XI OFFO
XII Katow­ice w Obiek­ty­wie

2020

I Janusz Woj­cieszak
II Sła­womir Jodłows­ki
III Bogusław Mich­nik
IV ZPAF
V Bar­bara Szew­czyk-Szel­ka
VI
VII Fotoe­dukac­ja
VIII Cyber­fo­to
IX ZPAF
X
XI
XII Katow­ice w Obiek­ty­wie

2021

I
II
III
IV ZPAF
V
VI
VII Fotoe­dukac­ja
VIII Cyber­fo­to
IX ZPAF
X
XI
XII Katow­ice w Obiek­ty­wie

2022

I
II
III
IV ZPAF
V Zbig­niew Saw­icz
VI
VII Fotoe­dukac­ja
VIII Cyber­fo­to
IX ZPAF
X
XI
XII Katow­ice w Obiek­ty­wie