Plan wystaw

Plan wys­taw w Galerii Katowice

2021

II Katow­ice w Obiek­ty­wie / Pokolenia
III Arka­diusz Ławrywianiec
IV Pavel Mara
V ZPAF OŚ
VI Jowi­ta Mormul
VII Fotoedukacja
VIII Cyberfoto
IX Antoni Kreis
X ZPAF OŚ/Krzysztof Gołuch
XI OFFO
XII Katow­ice w Obiektywie

2022

I Nowo przyjęci
II Kamil Myszkowski
III Krzysztof Szlapa
IV ZPAF OŚ
V Zbig­niew Sawicz
VI Krzysztof Paliński
VII Fotoedukacja
VIII Cyberfoto
IX ZPAF OŚ
X Krzysztof Strzoda
XI ZPAF OŚ
XII Katow­ice w Obiektywie