Fotorelacje

 

————————————————————————-

CYBERFOTO 2018 wys­tawa pokonkur­sowa 08.08.2018 fot. Michał Sza­last

CYBERFOTO 2018 wys­tawa pokonkur­sowa 08.08.2018 fot. Michał Sza­last

 

————————————————————————-

Pro­jekt OKO dru­ga odsłona Gale­ria Kupe w Opaw­ie 31.05.2018 fot. M.J., Arka­diusz Ławry­wian­iec

Pro­jekt OKO dru­ga odsłona Gale­ria Kupe w Opaw­ie 31.05.2018 fot. M.J., Arka­diusz Ławry­wian­iec

Film Michała Sza­las­ta

 

————————————————————————-

Wys­tawa fotografii Krzysztof Szla­pa „Stany widzenia” 06.06.2018 fot. Alic­ja Nowac­ka, Edward Grządziel

Wys­tawa fotografii Krzysztof Szla­pa „Stany widzenia” 06.06.2018 fot. Alic­ja Nowac­ka, Edward Grządziel

Frag­ment pro­gra­mu “Uwa­ga week­end” TVP Katow­ice

 

————————————————————————-

Wys­tawa fotografii Josef Moucha „Do woja marsz” 04.05.2018 fot. Tomasz Jodłows­ki, Rafał Klimkiewicz

Wys­tawa fotografii Krzysztof Gołuch „Co siód­my” 05.04.2018 fot. Rafał Klimkiewicz

Film Michała Sza­las­ta

Frag­ment pro­gra­mu “Uwa­ga week­end” TVP Katow­ice

 

————————————————————————-

Wys­tawa fotografii Krzysztof Gołuch „Co siód­my” 05.04.2018 fot. Rafał Klimkiewicz

Wys­tawa fotografii Krzysztof Gołuch „Co siód­my” 05.04.2018 fot. Rafał Klimkiewicz

Film Michała Sza­las­ta

Frag­ment pro­gra­mu “Uwa­ga week­end” TVP Katow­ice

 

————————————————————————-

Wys­tawa fotografii Václav Podestát „Wtedy i Ter­az / Tehdy a teď/ Then and Now” 07.03.2018 fot. David Machac, Jerzy Kleszcz, Arka­diusz Gola, Tomasz Jodłows­ki, Arka­diusz Ławry­wian­iec

Wys­tawa fotografii Václav Podestát „Wtedy i Ter­az / Tehdy a teď/ Then and Now” 07.03.2018 fot. David Machac, Jerzy Kleszcz, Arka­diusz Gola, Tomasz Jodłows­ki, Arka­diusz Ławry­wian­iec

Frag­ment pro­gra­mu “Uwa­ga week­end” TVP Katow­ice

Film Michała Sza­las­ta

 

————————————————————————-

Wys­tawa fotografii Michał Cała “Śląsk i Zagłę­bie 2004–2014” 07.02.2018 fot. Krzysztof Szla­pa

Wys­tawa fotografii Michał Cała “Śląsk i Zagłę­bie 2004–2014” 07.02.2018 fot. Krzysztof Szla­pa

 

————————————————————————-

Wys­tawa fotografii “Roz­pad odbi­cia” nowo przyję­tych członków Okręgu Śląskiego ZPAF Krzysztof Pal­ińs­ki, Kamil Myszkows­ki 03.01.2018 fot. Krzysztof Szla­pa, Jerzy Kleszcz

Wys­tawa fotografii “Roz­pad odbi­cia” nowo przyję­tych członków Okręgu Śląskiego ZPAF Krzysztof Pal­ińs­ki, Kamil Myszkows­ki 03.01.2018 fot. Krzysztof Szla­pa, Jerzy Kleszcz

 

————————————————————————-