Fotorelacje

————————————————————————-


“Poroz­maw­ia­jmy o…” Moni­ka Chy­lak pra­wo autorskie w fotografii 16.01.2020 fot. Krzysztof Szla­pa.

Poroz­maw­ia­jmy o…” Moni­ka Chy­lak pra­wo autorskie w fotografii 16.01.2020 fot. Krzysztof Szla­pa.

————————————————————————-


Spotkanie “Wys­tawa fotografii Janusz Lech Woj­cieszak “Pano”” 08.01.2020 fot. Krzsztof Szla­pa.

Wys­tawa fotografii Janusz Lech Woj­cieszak “Pano”” 08.01.2020 fot. Krzsztof Szla­pa.

————————————————————————-