Fotorelacje

————————————————————————-


Wys­tawa fotografii Timm Stütz “80 lat/80 zdjęć. Fotografie do prze-myśle­nia”. 04.03.2020 fot. Krzysztof Szla­pa

Wys­tawa fotografii Timm Stütz “80 lat/80 zdjęć. Fotografie do prze-myśle­nia”. 04.03.2020 fot. Krzysztof Szla­pa

————————————————————————-


Spotkanie z cyk­lu “Poroz­maw­ia­jmy o…” z Iwoną Myr­cik oraz Michałem Kasprza­kiem poroz­maw­iamy o podatkach w dzi­ałal­noś­ci fotograficznej. 26.02.2020 fot. Krzysztof Str­zo­da.

Spotkanie z cyk­lu “Poroz­maw­ia­jmy o…” z Iwoną Myr­cik oraz Michałem Kasprza­kiem poroz­maw­iamy o podatkach w dzi­ałal­noś­ci fotograficznej. 26.02.2020 fot. Krzysztof Str­zo­da.

————————————————————————-


Wys­tawa fotografii Sła­womir Jodłows­ki “Trans­gres­je wyśnione”. 05.02.2020 fot. Krzysztof Śwital­s­ki.

Wys­tawa fotografii Sła­womir Jodłows­ki “Trans­gres­je wyśnione”. 05.02.2020 fot. Krzysztof Śwital­s­ki.

————————————————————————-


“Poroz­maw­ia­jmy o…” Moni­ka Chy­lak pra­wo autorskie w fotografii 16.01.2020 fot. Krzysztof Szla­pa.

Poroz­maw­ia­jmy o…” Moni­ka Chy­lak pra­wo autorskie w fotografii 16.01.2020 fot. Krzysztof Szla­pa.

————————————————————————-


Spotkanie “Wys­tawa fotografii Janusz Lech Woj­cieszak “Pano”” 08.01.2020 fot. Krzsztof Szla­pa.

Wys­tawa fotografii Janusz Lech Woj­cieszak “Pano”” 08.01.2020 fot. Krzsztof Szla­pa.

————————————————————————-