Fotorelacje

————————————————————————-


Wys­tawa fotografii Krzysztof Gier­ał­tows­ki “Pol­skie Indy­wid­u­al­noś­ci” 06.02.2019 fot. Janusz Woj­cieszak, Arka­diusz Ławry­wian­iec

Wys­tawa fotografii Krzysztof Gier­ał­tows­ki “Pol­skie Indy­wid­u­al­noś­ci” 06.02.2019 fot. Janusz Woj­cieszak, Arka­diusz Ławry­wian­iec

Film Michała Sza­las­ta

————————————————————————-

Zbiorowa wys­tawa fotografii “Wykład­ow­cy szkoły fotografii Fotoe­dukac­ja” fot. Michał Sza­last 04.01.2019

Zbiorowa wys­tawa fotografii “Wykład­ow­cy szkoły fotografii Fotoe­dukac­ja” fot. Michał Sza­last 04.01.2019